عضویت در نشریه
 
      جستجو

در هنگام اسهال به كودك ORS ، چاي ، مايعات و غذاي نرم مثل كتة نرم داده شود

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

1 2
اصطلاحمعادل انگليسي
اجابت مزاجDefecation
اجابت مزاج مكررDiarrhoea
اختلال در تكلمDysphasia
اشكال در بلعDysphagia
اضطراب و نگرانيDysphoria
افسردگيDepression
اهدا كنندهDonor
تصفيه كنندهDetergent
حساسيت زداييDesensitization
درمDerma
درماتوسيسDermatosis
درماتولوژيDermatology
درماتيتDermatitis
دژنراسيونDegeneration
دفورميتيDeformity
دكونژستانتDecongestant
دمانس، زوال عقليDementia
دموگرافيDemography
دندانDens
دندان پزشكDentist
دندريتDendrite
دهيدراتاسيونDehydration
دي پلژيDiplegia
دي ساكاريدازDisaccharidase
دياستولDiastole
ديافراگمDiaphragm
ديستوشيDystocia
رژيم غذاييDiet
زايمانDelivery
ژن غالبDominant gene