عضویت در نشریه
 
      جستجو

حضرت رسول (ص): خداوند به يكي از پيامبران بني‌اسرائيل وحي كرد كه : به طايفه‌ات خبر بده هيچ بنده‌اي، يك روز براي خشنودي من روزه نمي‌گيرد، مگر آن كه تن او را سالم مي‌دارم و او را پاداشي بزرگ مي‌دهم.(شعب الايمان،‌ جلد 3 ، صفحه 412، حديث 3923)

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

1
اصطلاحمعادل انگليسي
استخوانBone
ب.ث.ژB.C.G vaccine
باسيلBacillus
باكتريBacteria
براديكارديBradycardia
بروزسلوزBrucellosis
برونشBronchus
برونشيتBronchitis
بري بريBeriberi
بوتوليسمBotulism
بيزاكوديلBisacodyl
بيستوريBistoury
بيلي‌روبينBilirubin
بيوپسيBiopsy
بيوشيميBiochemistry
بيولوژيBiology
پرادي آريتميBradyarrhythmia
پستانBreast
تاولBlister
تنفسBreath
تولدBirth
خالBirthmark
خونريزيBleeding
زيست پزشكيBiomedicine
ساقه مغزBrain stem
صفراBile
فتق فمورالBubonocele
كوريBlindness
مثانهBladder
نفس كشيدن Breathing