عضویت در نشریه
 
      جستجو

در هنگام اسهال از نوشابه و آب ميوه آماده نبايد استفاده شود چون اسهال كودك را بدتر مي كند

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

1 2 3
اصطلاحمعادل انگليسي
آبسه Abcess
آپنه Apnea
آتاكسيAtaxia
آتروفيAtrophy
آتلكتازيAtelectasis
آرترالژيArthralgia
آرترواسكلروزArteriosclerosis
آرتروپلاستيArthroplasty
آرتروزArthrosis
آرتريتArthritis
آريتمي Arrhythmia
آكسونAxon
آكنه Acne
آلبينيسمAlbinism
آلرژن Allerhen
آلزايمر Alzheimer's disease
آلوئولAlveol
آمالگامAmalgam
آمپوتاسيونAmputation
آمنورهAmenorrhea
آميبAmebiasis
آناتومي Anatomy
آنافيلاكسيAnaphylaxis
آنانسفاليAnencephaly
آنتي باديAntibody
آنتي باكتريالAntibacterial
آنتي بيوتيكAntibiotic
آنتي سپيتكAntiseptic
آنتي هيستامينAntihistamine
آندروژن Androgen