عضویت در نشریه
 
      جستجو

امام صادق (ع): پيامبر خدا به هنگام افطار، با حلوايي آغاز مي کرد و بدان، روزه مي‌گشود. اگر حلوا نمي‌يافت ، با شكرينه‌اي ديگر يا چند دانه خرما; و اگر نيز يافت نمي‌شد، با‌ آب نيم گرم (ولرم) آن گاه مي‌فرمود:" اين ، معده و جگر را پاك مي‌كند ... و سردرد را از ميان مي‌برد." (الكافي، جلد 4، صفحه 153 حديث 4)

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
اصطلاحمعادل انگليسي
آبسه Abcess
آبله گاويVaccinia
آبله‌مرغانSmallpox
آپنه Apnea
آتاكسيAtaxia
آتروفيAtrophy
آتلكتازيAtelectasis
آرترالژيArthralgia
آرترواسكلروزArteriosclerosis
آرتروپلاستيArthroplasty
آرتروزArthrosis
آرتريتArthritis
آريتمي Arrhythmia
آفتاب زدگيSunstroke
آفتاب سوختگيSunburn
آكسونAxon
آكنه Acne
آلبينيسمAlbinism
آلرژن Allerhen
آلرژي غذاييFood allergy
آلزايمر Alzheimer's disease
آلوئولAlveol
آمالگامAmalgam
آمبوليEmbolism
آمپوتاسيونAmputation
آمنورهAmenorrhea
آميبAmebiasis
آناتومي Anatomy
آنافيلاكسيAnaphylaxis
آنانسفاليAnencephaly