عضویت در نشریه
 
      جستجو
آمار بازدید سایت
آمار بازدید سایت

در هنگام اسهال به كودك ORS ، چاي ، مايعات و غذاي نرم مثل كتة نرم داده شود