عضویت در نشریه
 
      جستجو

حضرت رسول (ص): مادر همه دارو ها، كم خوري است. (المواعظ العدديه ،صفحه 213)