عضویت در نشریه
 
      جستجو

در هنگام اسهال از نوشابه و آب ميوه آماده نبايد استفاده شود چون اسهال كودك را بدتر مي كند

کمک هاي اوليه

براي مشاهده توضيحات كامل روي عنوان مورد نظر كليك كنيد.

انتخاب گروه:  

01 تعريف كمكهاي اوليه
02 اولويتها در كمكهاي اوليه
03 الفباي احياء (ABC)
04 روش برخورد با مصدوم
05 روش ارزيابي مصدوم
06 نحوه معاينه مصدوم
07 علايم حياتي
08 وضعيت ريكاوري(وضعيت بهبودي)
09 تنفس مصنوعي
10 احياي قلبي - ريوي (CPR)