عضویت در نشریه
 
      جستجو

امام علی (ع):نوشیدن دارو برای بدن ،به صابون برای جامه می ماند ، آن را تمیز می کند، اما کهنه اش هم می کند.(شرح نهج البلاغه،جلد20،صفحه300،حدیث422)

کمک هاي اوليه

براي مشاهده توضيحات كامل روي عنوان مورد نظر كليك كنيد.

انتخاب گروه:  

01 تعريف كمكهاي اوليه
02 اولويتها در كمكهاي اوليه
03 الفباي احياء (ABC)
04 روش برخورد با مصدوم
05 روش ارزيابي مصدوم
06 نحوه معاينه مصدوم
07 علايم حياتي
08 وضعيت ريكاوري(وضعيت بهبودي)
09 تنفس مصنوعي
10 احياي قلبي - ريوي (CPR)