عضویت در نشریه
 
      جستجو

برا ي جلوگيري ازابتلا به اسهال از آب سالم و بهداشتي استفاده نماييد .بيماري‌هاي آميزشي STD

شيوع بيماري‌هاي آميزشي در كشور ما به دليل فرهنگ بيماران و يا ترس و خجالت از ابراز چنين مشكلاتي چندان مشخص نيست ولي بايد توجه داشت كه بعضي عوامل اجتماعي از جمله مهاجرت‌ها و باز بودن مرزهاي كشور نسبت به ساير كشور هاي هم مرز و شيوع اعتياد و بيماري‌هاي نو ظهور از جمله ايدز شيوع اين بيماري‌ها را افزايش مي‌دهد. از اين رو آشنايي و كسب اطلاعات در اين زمينه بسيار لازم و حياتي مي‌باشد.

◊ اپيدميولوژي
حضور يك بيمار مبتلا به بيماري‌هاي آميزشي نماينده بيمار غايب ديگري نيز است كه در ارتباط جنسي با اين فرد بوده است. از اين رو هر دو اين افراد بايد درمان شوند زيرا بدون درمان شريك جنسي فرد بيمار، زنجيره انتقال بيماري قطع نمي‌شود و احتمال ابتلا دوباره بيمار بسيار زياد مي‌باشد.
بيماري‌هاي آميزشي در حقيقت ناشي از روش زندگي يا رفتار جنسي پرخطر كه منجر به انتقال بيماري‌هاي آميزشي مي‌شود، مي‌باشد. رفتارهايي از جمله تعدد شركاي جنسي، آميزش با همجنس و يا داشتن شريك جنسي كه خود با شركاي جنسي متعدد آميزش دارد Sexworkers)). از اين رو يك فرد بيمار مي‌تواند در زمان واحد به چند نوع بيماري آميزشي مبتلا باشد.

◊ شكلهاي باليني بيماري‌هاي آميزشي
1- ضايعات پوستي و مخاط (تب خال تناسلي، سيفليس مرحله اول به صورت شانكر)
2- خروج ترشح از مجاري تناسلي و ادرار (سوزاك)
3- تورم و التهاب در مجاري و اندام‌هاي تناسلي (اپيديديميت، پروستاتيت)
4- سندرم‌هاي عمومي (سيفليس،ايدز، هپاتيت)

● ضايعات پوستي و مخاط
اين ضايعات در بيماريهاي STD تنها محدود به ناحيه تناسلي نيست بلكه مي‌تواند در ناحيه دهان، حلق، ركتوم و مقعد بيمار نيز ديده شود. اين ضايعات اشكال مختلفي دارد و اغلب زخم‌هاي تناسلي ناشي از سيفليس و هرپس مي‌باشد. اين زخم‌ها به صورت وزيكول (تاول)‌هاي پاره شده كه به صورت زخم ديده مي‌شوند همراه با تورم غدد لنفاوي كشاله ران بروز مي‌كنند.

● اورتريت يا ترشح از مجرا
در بيمار مبتلا به اورتريت با دو نوع اورتريت مواجه هستيم.
1-گونوكوكي
2-غير گونوكوكي

* اورتريت گونوكوكي
دوره نهفتگي كوتاهي دارد. بيماري ظرف مدت چند روز تا حداكثر دو هفته بروز مي‌كند. ترشحات خيلي چركي دارد كه به راحتي از مجرا خارج مي‌شود و لباس زير را آلوده مي‌كند. سوزش در حين ادرار كردن دارند. بروز علائم ناگهاني و سريع است.

* اورتريت غير گونوكوكي
دوره نهفتگي يا كمون چند هفته‌اي دارد. ترشحات بدون رنگ يا سفيد شيري رنگ مي‌باشد. سوزش در حين ادرار كردن دارند. شروع علائم به تدريج است.
95% از بيماران همراه با ترشح مجرا در صورت عدم درمان، ظرف مدت 6 ماه بدون علامت مي‌شوند. ولي همواره باعث انتقال بيماري به ديگران مي‌شوند. همچنين در صورت درمان ناقص، بيماري در فرد به طور مزمن باقي مانده و باعث انتشار آلودگي به افراد ديگر مي‌شود.

● اورتريت در زنان
زنان معمولاً از ترشحات چركي و بيماري‌هاي آميزشي خود اطلاع ندارند و علائم اورتريت به صورت ديزوري (سوزش ادرار) و تكرر ادرار بروز مي‌كندكه مي‌تواند داخلي يا خارجي باشد. ديزوري (سوزش ادرار) داخلي مربوط به مجراي ادراري و مثانه است. ديزوري خارجي مربوط به ولوواژينيت است كه مي‌تواند مربوط به سوزاك،هرپس يا كانديديا باشد. با درمان مناسب معمولاً مشكل حل مي‌شود ولي اگر فرد مجدداً مبتلا شوند نشانه اين است كه يك شريك جنسي بدون علامت وجود دارد.

تهيه و تنظيم: مهناز روحي منبع: كتاب بيماري‌هاي آميزشي و ناتواني‌هاي جنسي تاليف مجتبي رستمي و علي اصيليان