عضویت در نشریه
 
      جستجو

براي جلوگيري از كمبود آهن به كودك از 6تا24ماهگي بايستي قطره آهن داده شود04 سقط جنین

هر گاه جنینی در هر زمان قبل از هفته بیستم حاملگی از دست برود اصطلاحاً سقط رخ داده است. برخی زنان آبستن که خونریزی خفیفی از مهبل پیدا کرده باشند اصطلاحاً دارای وضعیت تهدید به سقط می باشند. سقط جنین خطراتی چون خونریزی شدید و شوک را به همراه دارد، از این رو هر زنی که سقط کرده و یا به نظر می رسد در معرض سقط جنین باشد حتماً باید توسط یک پزشک معاینه گردد.به خاطر داشته باشید که اینگونه زنان ممکن است ترسیده و اضطراب شدیدی در این وضعیت داشته باشند.علی رغم آن که ممکن است بیمار از دریافت کمک شما خودداری نماید بهتر است سعی کنید تا حدی که پذیرفته شوید و بدون اصرار بیش از حد ، تا جایی که می توانید او را راهنمایی و یا کمک کنید.اطمینان کردن و اعتماد زنی که به وقوع سقط جنین در خود شک دارد مخصوصاً به افراد مذکر اکثراً با تردید همراه خواهد بود.
• علایم :
- دردهای کرامپی (پیچشی و منقطع ) در نواحی تحتانی شکم و یا لگنی.
- علایم حاکی از شوک
- خونریزی های مهبلی که احتمالاً ناگهانی ، وسیع و شدید می توانند باشند.
-خروج جنین و یا سایر محصولات حاملگی ( محتویات رحمی)
مباحث شوک را نیز مطالعه فرمایید.
• اهداف درمانی:
- فراهم آوردن آسایش و اطمینان خاطر برای او
- دریافت کمک های پزشکی
• اقدامات:
1) در حالی که به وی آرامش می دهید، کمک کنید که بتواند در راحت ترین وضعیتی که احساس می کند قرار گیرد.
2) حوله ای تمیز و یا نوارهای بهداشتی در دسترس وی قرار دهید.
3) تنفس و نبض او را هر ده دقیقه یکبار کنترل کنید.
4) هر گونه محتویات دفع شده را جمع آوری و نگهداری کرده و آن را به سرویسهای درمانی ارائه دهید.بهتر است در صورت امکان اینگونه محتویات (و احتمالا جنین سقط شده ) را از دید بیمار دور نگهدارید.
- اگر خونریزی و درد او خفیف می باشند با یک پزشک تماس بگیرید.
- اگر خونریزی یا درد شدید می باشند با اورژانس تماس بگیرید.اقدامات مربوط به موارد شوک را در نظر داشته و یا انجام دهید.
• سایر عوامل ایجاد کننده خونریزی شدید:
در برخی وضعیت های دیگر منجمله عادت های ماهیانه شدید و سنگین،سقط تعمدی و حاملگی خارج رحمی (نابجا) علایمی دیده می شوند که تقریباً مشابه با علایم سقط طبیعی (خود به خودی)می باشند. در حاملگی نابجا،تخمک بارور شده (جنین)در محلی غیر از رحم رشد می یابد که این محل می تواند در لوله های رحمی(واقع بین حفره رحم و تخمدانها) و حتی گاهی در درون حفره شکمی باشد.حاملگی نابجا می تواند مرگبار باشد و علایم آن عمدتاً و معمولاً شامل دردهای شدید شکمی توام با خونریزی از دستگاه تناسلی زنانه می باشد.تمامی اینگونه بیماران حتماً باید به بیمارستان انتقال داده شوند.


منبع: مباني كمك هاي اوليه ، ترجمه:دكتر نادر سيد رضوي.
انتشارات:مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران. چاپ اول.1383.

يكي از علائم سقط جنين، دردهاي كرامپي در نواحي تحتاني شكم و يا لگني است