عضویت در نشریه
 
      جستجو

امام حسين (ع): سلامت نعمت پنهاني است كه هر گاه موجود باشد، فراموش مي شود و هر گاه از دست برود، به ياد مي آيد. (بحار، جلد 81، صفحه 172)

 

 

سوال: با توجه به حساسيت شديد در طول فصل بهار که با خارش زياد چشم و آب ريزش زياد بيني همراه است, چه توصيه اي را براي كاهش علايم ارايه مي فرماييد؟ آيا تزريق آمپول ضد حساسيت خطر پوکي استخوان را به همراه دارد يا خير؟

جواب: بهترين گام در درمان اين بيماري پرهيز از تماس با مواد حساسيت زا ميباشد . برخي از مواد حساسيت زا عبارتند از کرک و پر حيوانات ، اسپري هاي شيميايي و مواد شوينده مي باشد .
کاهش رطوبت و دماي منزل ، نگه نداشتن قالي و پتوي کهنه ، استفاده از روتشکي و روبالشي مشمايي ، استفاده منظم از جارو برقي و پرهيز از تماس با حيوانات خانگي توصيه مي شود .
دارو و ايمونوتراپي با صلاحديد پزشک معالج تجويز مي شود .
تزريق آمپولهاي حساسيت اگر محدود و با تشخيص پزشک باشد سبب پوکي استخوان نخواهد شد .